Norrländsk författare

och journalist

Britta Stenberg

Författare, krönikör och konstnär från Norrlands inland som utkommit

med sin sjunde bok och har årligen konstutställningar i Västerbotten

Böckerna